Skip to content
EQUIP

Alexandra Bretones Díaz apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografía – Universitat Autònoma de Barcelona. 

El meu background universitari és en econòmiques i empresa, en concret vaig cursar el Grau en International Business Economics (IBE) a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriorment, em vaig interessar per la sostenibilitat, i vaig realitzar el Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que s’imparteix conjuntament amb l’Institu de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA).

La meva recerca està relacionada amb la micromobilitat elèctrica i compartida. Un dels objectius és identificar els factors socials i psicològics que en determinen l’ús i l’adopció, així com altres determinants (individuals i contextuals) que els fan atractius i que, pel contrari, funcionen com a barreres.  L’altre objectiu principal seria analitzar-ne l’impacte que tenen a nivell de salut i en l’activitat física.

Línies de recerca

  • Micromobilitat
  • Determinants de la mobilitat
  • Mobilitat i salut