Skip to content

Elèctrics, lleugers i compartits. La micromobilitat a Espanya i les seves implicacions ambientals, socials i de salut. Una perspectiva multi-mètode amb GIS, tracking i accelerometria.

Convocatòria 2019 – «Proyectos de I+D+i», Ministeri de Ciència, innovació  universitats.
1/6/2020 – 31/5/2023

Aquest projecte té com objectiu principal estudiar la mobilitat dels nous mitjans de transport elèctrics i compartits que han aparegut els darrers anys en ciutats de tot el món. Comprendre els aspectes fonamentals de la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i les flotes compartides de bicicletes i motocicletes elèctriques, així com el perfil dels seus nous usuaris és fonamental per avaluar el seu impacte actual i potencial sobre el medi ambient, la societat i la salut.

L’objectiu principal és estudiar en profunditat per primera vegada a Espanya les noves formes de mobilitat personal i compartida de recent incorporació. Aprofitant la multidisciplinarietat de l’equip es planteja un disseny multi-mètode amb l’objectiu no tan sols d’entendre els seus fonaments sinó de comprendre els impactes en termes de mobilitat urbana, medi ambient, salut i ús de l’espai públic.

L’àmbit territorial de la investigació constarà dels diferents entorns urbans i metropolitants dels components dels equips d’investigació. D’aquesta manera seran objecte d’estudi principalment la Regió Metropolitana de Barcelona, de Granada i de les Illes Balears a nivell nacional. De la mateixa manera que a nivell internacional s’estudiaran les zones urbanes de Guadalajara (Mèxic), Varsòvia (Polònia) i Santiago de Chile. Aquests diferents àmbits d’estudi permeten comparar realitats europees, d’Amèrica del Nord i Amèrica Llatina situant així el projecte a un nivell internacional.