Skip to content

Territoris per a la mobilitat activa a Espanya. Atlas Movactes 1.0

Convocatòria Pruebas de Concepto 2021, Ministeri de Ciència, innovació  universitats.
1/2/2021 – 1/12/2023

La promoció de la mobilitat activa és un element fonamental de les polítiques de transport progressistes. El caminar i l’anar en bicicleta s’han convertit en peces fonamentals de la mobilitat a les ciutats espanyoles degut a l’emergència climàtica, la promoció de la salut en el sistema de transport i l’equitat en l’accés al transport. Com s’ha demostrat, la mobilitat activa requereix unes característiques de territori (factors morfològics i factors d’entorn i exposició com la contaminació de l’aire).

Les metodologies tradicionals tenen dificultats per oferir el nivell de disgregació espacial necessari. Per la qual cosa, el present projecte de Prova de Concepte (PDC) proposa consolidar les investigacions prèvies del grup entorn als determinants i efectes de la mobilitat activa en un conjunt d’indicadors espacials bàsics calculats per les ciutats de Granada, València i Palma de Mallorca. Aquests indicadors seran harmonitzats i estandarditzats a escala de carrer o illa mitjançant una malla ortogonal de 100x100m. La base cartogràfica comuna de core-components de la mobilitat activa també permet calcular índex parcials i un índex sintètic del Potencial Territorial per la Mobilitat Activa (PTMA).

La PDC proposa el desenvolupament d’un Atlas dels territoris de la mobilitat compost per un visor web que doni accés a visualitzar, descarregar i compartir totes les dades espacials acumulades i una formació específica en determinants de la mobilitat activa i el seu vincle amb la salut pública. L’eina desenvolupada té potencial per ajudar en la gestió i planificació del transport actiu per part de l’administració i les empreses de transport, però també per ser convertida en un paquet d’interès pel sector privat o públic en general. El projecte proposa desenvolupar no tan sols l’Atlas sinó explorar la seva futura explotació comercial i la conveniència de protegir mitjançant patent els avenços assolits.