Skip to content

ErAsmus SustainablE Mobility

Convocatòria “Seed Programe”, ECIU University. 
1/6/2022  –  1/6/2023

L’alta mobilitat estudiantil que genera el programa Erasmus produeix un impacte mediambiental a causa de la petjada de carboni que deix cada estudiant, produïda pel propi desplaçament fins la universitat de destí, el turisme produït durant l’estada i el retorn. Fins a dia d’avui, tanmateix, no es pot conèixer l’impacte real d’aquesta petjada de carboni i quines intervencions podrien reduir-la i facilitar la transició cap a un model d’Erasmus més sostenible. Els resultats d’aquest estudi podrien ajudar a les universitats a implementar mesures per reduir les emissions relacionades amb el transport. Aquest projecte es vincula amb ECIU University Challenges, sobretot amb el repte Climate Neutral Campus in Europe.

  L’estudi de les determinants dels patrons de viatge clarament distingeix la mobilitat diària dels viatges de llarga distància sovint vinculats amb desplaçaments ocasionals relacionats amb vacances. L’estudi de la mobilitat en Erasmus és un exemple que combina el viatge extraordinari de llarga distància amb la mobilitat regular un cop l’estudiant ha arribat al país de destí. Entre els paràmetres que contribueixen a l’increment de la petjada de carboni hi trobem: la quantitat de desplaçaments de llarga distància cap a les universitats de destí i retorn cada any. El nivell de turisme regional que dugui a terme l’estudiant durant el període d’estada. Les possibles visites de família o amics. I finalment els desplaçaments produïts un cop s’ha acabat l’estada per visitar amics coneguts durant l’Erasmus. Tots aquests factors pressionen les mesures de sostenibilitat implementades a Europa ja que augmenten la demanda de mobilitat de llarga distància de forma estructural.

D’altra banda hi ha factors limitants, per exemple l’estudiant normalment té un accés limitat als mitjans de transport privats. Els estudiants d’Erasmus esdevenen usuaris regulars del transport públic, bicicletes o vehicles de micro-mobilitat i desplaçar-se caminant. Per tant, la petjada relacionada amb la mobilitat diària pot ser més baixa que la dels estudiants locals. D’altra banda es considera també que els estudiants Erasmus estan educats en consciència climàtica. I finalment, la majoria d’estudiants d’Erasmus tendeixen a ser de gènere femení amb el qual ens trobem amb una característica tradicional relacionada amb el gènere per la qual les noies opten sovint per viatges més curts i mitjans de transport més sostenibles.

Els objectius del projecte són: Estimar i visualitzar la petjada de carboni dels estudiants Erasmus considerant la mobilitat diària i el viatge en temps lliure. Comprendre l’equilibri i la interacció entre els tipus de transports: transport diari sostenible de curta distància i viatges ocasionals de llarga distància. I finalment posar a prova les intervencions informatives específiques a l’inici de l’estada Erasmus com a eines efectives per reduir la petjada de carboni dels participants.