Skip to content

La transició ecològica en la mobilitat i el transport. El paper de la proximitat urbana.

Convocatòria “Proyectos estratégicos orientados transición ecológica y transición digital 2021”, Ministeri de Ciència, innovació universitats. 
1/12/2022 – 1/12/2024

Mitjançant el projecte Ecomov es busca generar dades sobre el benefici dels projectes de proximitat urbana en clau de mobilitat sostenible.En els darrers anys s’ha vist com moltes ciutats han desenvolupat models de proximitat urbana a fi de transformar els mètodes de transport tradicionals (molt dependents del vehicle privat) i maximitzar l’accessibilitat local al generar més oportunitats en un espai més proper.

El projecte Ecomov pretén aportar evidències científiques al voltant dels beneficis d’aquest plantejament a l’analitzar sistemàticament l’impacte i la naturalesa d’aquests projectes a les ciutats de Madrid, Barcelona, València, Granada i Palma de Mallorca.Tot això amb una perspectiva basada en demostrar l’impacte mediambiental favorable que pot generar una política de transició ecològica en un aspecte tant cabdal com és la mobilitat i el transport.