Equip

El GEMOTT està format per un equip interdisciplinar, amb una formació diversa que fa convergir les disciplines de la geografia, l’urbanisme, la sociologia i les ciències ambientals. 

La Directora

Carme Miralles Guasch  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Professora de geografia urbana, mobilitat i transport. 

 

equip clau

Oriol Marquet   apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Investigador postdoctoral – Marie Curie.

Jeroen Van den Berg  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Professor investigador ICREA. 

Louis Lemkow  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Catedràtic. 

Isabelle Anguelovski  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Investigadora sènior. 

Adriana Olivares apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

C. U. de Arte, Arquitectura y Diseño. – Universidad de Guadalajara, México. 

Professora titular. 

Guillem Vich  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Investigador postdoctoral. 

Xavier Delclòs Alió  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

University of California, Berkeley. 

Investigador postdoctoral. 

Monika Maciejewska  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigadora postdoctoral. 

Monica Castañeda  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona

Investigadora postdoctoral. 

Irene Gómez Varo  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigadora predoctoral. 

Zeynep Sila Akinci  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigadora predoctoral. 

Daniel Parra Ovalle    apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigador predoctoral. 

Maribel Arcos   apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg

Departamento de Geografía – Universitat Autònoma de Barcelona.

Investigadora postdoctoral. 

col·laboradors/es
 

Roser Maneja
Instituto  de Ciencia i Tecnologia Ambientales – ICTA
Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Buhigas
Departamento de Geografía
Universitat Autònoma de Barcelona

Joana M. Petrus
Departamento de Geografía
Universitat de les Illes Balears

Joana M. Seguí
Departamento de Geografía
Universitat de les Illes Balears                                           

Fernando Calonge
Instituto de Educación Superior
Universidad de Guadalajara, México

Rodrigo Giraldi
Instituto de Educación Superior
Universidad de Guadalajara, México

Luis Fuentes
I. E. Urbanos y Territoriales
Pontificia Universidad Católica Chile

Arturo Orellana
I. E. Urbanos y Territoriales
Pontificia Universidad Católica Chile

Carmen Lizárraga
Departamento de Economía Aplicada
Universidad de Granada

Fernando López
Departamento de Economía Aplicada
Universidad de Granada

Alejandro Grindlay
Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio
Universidad de Granada

Francisco Molero
Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio
Universidad de Granada

Carolina Rojas
Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio
Universidad de Granada