Skip to content

El GEMOTT

El Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territorials (GEMOTT) va néixer el 1994 al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Format per un equip interdisciplinari, centra la seva recerca en la mobilitat quotidiana, des d’una vessant territorial, social i mediambiental.

Els eixos bàsics de recerca de GEMOTT són:

  • Efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat.
  • L’ús i percepció de l’espai i el temps en les dinàmiques de mobilitat quotidiana.
  • Aspectes socials de la mobilitat: cohesió-exclusió dels col·lectius socials en relació als models de transport.
  • La perspectiva de gènere en els estudis de la mobilitat.
  • Els costos ambientals.

En aquest marc, el GEMOTT pretén desenvolupar tres objectius bàsics:

  • Realitzar investigació acadèmica.
  • Desenvolupar eines conceptuals i metodològiques per millorar la gestió de la mobilitat i el sistema de transport d’un territori.
  • Transferència de coneixement a les empreses, a les administracions públiques i a les ONG.

[slideshow_deploy id=’171′]

[slideshow_deploy id='171']