Skip to content
EQUIP

Guillem Vich  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL)

Després de llicenciar-se en Sociologia i obtenir dos màsters oficials en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible i en Planificació Urbana i Gestió Ambiental, el Dr. Vich va obtenir el seu doctorat en Geografia el març de 2019 (Universitat Autònoma de Barcelona).

Les dues principals àrees de recerca del Dr. Vich són el vincle entre el disseny urbà i l’ús de modes de transport actius i d’activitat física i els beneficis associats per a la salut dels espais verds.

La seva carrera investigadora es desenvolupa a partir d’un interès inicial per les relacions entre l’entorn urbà i l’elecció modal del transport en l’àmbit de la geografia del transport.

Gràcies a la seva formació, s’ha convertit en un especialista en l’ús de la tecnologia GPS, actigrafia i SIG.

El seu interès ha transitat cap a la salut pública mitjançant l’anàlisi dels modes de transport actius i els impactes directes dels hàbits de viatge quotidians sobre la salut física.

Ha estat el seu interès per l’impacte del transport i la planificació urbana en la salut pública el que el va portat a l’actual posició d’investigador postdoctoral que es desenvoluparà a l’Institut de Salut Global de Barcelona, sota la supervisió del professor Mark Nieuwenhuijsen, col·laborant en els projectes NEWMOB i ACTIVID.

Línies de recerca

  • Transport actiu i activitat física
  • Entorn urbà i salut
  • Exposició a espais verds