Skip to content
EQUIP

Jimena Murillo Munar  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona.

Grau en Arquitectura, amb menció en Ordenament Territorial, a la Universitat Nacional de Colòmbia. 

Màster en Geografia de la Universitat Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia en conveni amb l’Institut Geogràfic Agustín Codazzi (IGAC). 

Actualment realitza una tesi doctoral al GEMOTT sobre mobilitat quotidiana i gènere a Bogotà D.C, analitzant les característiques i dinàmiques pròpies de la mobilitat dels grups de població que conformen el binomi cuidador- subjectes de cures, dins del que avui es denomina mobilitat de la cura.

La seva experiència acadèmica i laboral ha estat orientada a estudiar, planejar i dissenyar la ciutat a partir d’aspectes com la mobilitat urbana, l’accessibilitat i el patrimoni cultural, i des de camps com el disseny, el planejament, la recerca i la docència universitària.

La seva experiència investigadora s’inicia des del pregrau amb el Programa de Mobilitat, Transport i Medi Ambient, dins de l’Institut d’Estudis Ambientals de la Universitat Nacional de Colòmbia, i des d’allí ha estat orientada a l’estudi de les relacions entre el transport, la mobilitat, l’entorn construït i els diferents grups de població dins de l’àmbit urbà.

Línies de recerca

  • Mobilitat quotidiana i gènere
  • Mobilitat de la cura
  • Forma i planificació urbana
  • Relació entre mobilitat i forma urbana