EQUIP

Juan Pablo Schuster  orcid_128x128 twitter_bird_logo_2012-svg 

Sóc en Juan Pablo Schuster, advocat de Xile, Màster en assentaments humans i Medi Ambient, Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, estudiant de doctorat en Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Els meus interessos estan relacionats amb l’expansió urbana, la planificació urbana, la conservació de l’entorn i la geografia jurídica. Estic desenvolupant una investigació que busca apropar la geografia jurídica a les ciutats llatinoamericanes, investigant el paper de les regulacions urbanes a la promoció o l’impediment de el desenvolupament urbà sostenible.

Línies de recerca: 

  • geografia legal
  • planificació urbana
  • àrees protegides
  • suburbanització