Skip to content
EQUIP

Laia Mojica Gasol  apple-touch-icon-180x180  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona. 

Llicenciada en geografia, magíster en gestió i valoració urbana i immobiliària, postgrau en noves economies urbanes, i doctora amb menció europea en geografia. Experiència en avaluació de planejament sectorial, urbanístic i territorial, anàlisi espaciotemporal i gestió de projectes.

Línies de recerca

  • processos d’urbanització
  • xarxes de transport terrestre