Skip to content

NewMob

  • by

Aquest projecte es proposa estudiar la mobilitat dels nous mitjans de transport elèctrics i compartits apareguts a la ciutat de Barcelona en els darrers anys. Per tal d’entendre els fonaments de la mobilitat en patinet, bicicleta i moto elèctrica compartida, el perfil de nous usuaris i el seu impacte mediambiental i social combinarem dades d’enquestes oficials, enquesta ad hoc a 900 usuaris i tracking amb dades GPS i accelerometria a 150 participants durant cinc dies.

 

 

En els darrers anys, la mobilitat a Barcelona s’ha transformat amb l’arribada de vehicles de mobilitat personal i empreses de vehicles compartits que han trencat la tríada de modes actius, públics i privats que havien caracteritzat tradicionalment la mobilitat a la ciutat. Aquestes noves formes de mobilitat presenten grans oportunitats en la lluita contra l’emergència climàtica, la congestió i les emissions derivades del transport, però també presenten importants reptes i incògnites en múltiples aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible, segura i socialment equitativa.

 

 

Gràcies a un plantejament multimetòdologic que combina enquestes amb dades GPS i acceleròmtre d’alta precisió i a un equip format per experts en mobilitat (GEMOTT-UAB), salut pública (ISGlobal), administracions de gestió del transport (ATM) i la col·laboració d’una empresa líder en el sector (Scoot) els resultats d’aquest projecte permetran entendre els perfils de nous usuaris, les barreres d’accés, l’impacte mediambiental d’aquesta micromobilitat, analitzar paràmetres d’accidentalitat i avaluar la quantitat d’activitat física que proporcionen els nous models de transport.

 

 

L’objectiu és obtenir el coneixement necessari per a informar les polítiques públiques i regulacions encarregades de gestionar aquesta revolució de la mobilitat urbana a Barcelona. Al mateix temps els resultats derivats d’aquest projecte serviran per informar a la població general i els potencials futurs usuaris de les externalitats derivades de l’ús d’aquesta nova micromobilitat en termes mediambientals i de salut personal. Enquesta a una usuària de patinet elèctric. Font: imatge pròpia.