Oriol Roig

EQUIP

Oriol Roig Costa  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografia – Universitat Autònoma de Barcelona. 

Grau en Economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (UAB). 

Actualment realitza una tesi doctoral al GEMOTT gràcies a la Beca de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Línies de recerca

  • micromobilitat
  • mobilitat quotidiana
  • metodologia ride-along