Skip to content

Pla Mobilitat UAB 2017-22

El Grup d’Estudis en Mobilitat, Transport i Territori col·labora actualment amb la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPGM) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) en la redacció del Pla de Mobilitat de la UAB per al període 2017-2022.

L’objectiu d’aquesta eina és la de planificar i garantir una accessibilitat de qualitat al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, un node d’atracció clau en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona.

L’elaboració d’aquest document s’està duent a terme de forma transversal, comptant amb les diverses administracions competents, i regint-se per directrius de referència com ara la sostenibilitat, la seguretat i l’equitat social.

El document actualitzat serà consultable en breu aquí.