Skip to content

Recerca

El GEMOTT porta a terme recerca acadèmica sobre els següents eixos:

  • Efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat.
  • L’ús i percepció de l’espai i el temps en les dinàmiques de mobilitat quotidiana.
  • Aspectes socials de la mobilitat: cohesió-exclusió dels col·lectius socials en relació als models de transport.
  • La perspectiva de gènere en els estudis de la mobilitat.
  • Els costos ambientals de la mobilitat quotidiana.

En aquest apartat es poden trobar les darreres publicacions del grup de recerca, així com els projectes finançats que permeten el seu desenvolupament:

Publicacions recents

Projectes de recerca