Skip to content
equip

Xavier Delclòs Alió  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg   

Grau en Geografia i Ordenació del Territori a la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Estudis Territorials i de la Població i Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa com a investigador postdoctoral a la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Línies de recerca:

  • mobilitat quotidiana
  • estudis urbans
  • activitat física
  • salut i sostenibilitat