Skip to content
EQUIP

Zeynep Sila Akinci  apple-touch-icon-180x180  orcid_128x128  twitter_bird_logo_2012-svg 

Departament de Geografía – Universitat Autònoma de Barcelona

Zeynep Sila Akinci és una candidada de doctora en GEMOTT amb una beca de Generalitat de Catalunya (FI). La seva recerca se centra en les efectes de l’entorn construït sobre activitats a l’aire lliure de la gent gran, inclosa l’activitat física i el temps passat fora de casa, a Barcelona. Ella també fa classes de Cartografia i Sistemas d’Informació Geogràfica a estudiants grau.

Zeynep té un grau de màster sobre Ecologia d’Urbana i Endustrial (entre Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social) d’ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona, i un grau de batxiller sobre Disseny urbà i arquitectura del paisatge, a Ankara Bilkent University. Ella també va estudiar teoria arquitectònic a Mardin Artuklu University. En relació amb el seu tema anterior, va publicar articles sobre infraestructures i territoris de recursos a Climes: Architecture and the Planetary Imaginary (Columbia Books & Lars Müller, 2016), i Geoforum.